Naši sponzoři a partneři

Děkujeme za podporu našim sponzorům a partnerům: městu Nový Jičín za celoroční podporu naší činnosti ve formě dotace a Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína za poskytnutí prostor ke zkoušení.