Umělecké vedení

Mgr. Vendulka Bervicová

Sbormistr
Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru hudební výchova - angličtina. Má bohaté korepetitorské zkušenosti. V letech 1999 - 2003 působila jako korepetitorka Dětského pěveckého sboru Klíček Praha, v letech 2014 - 2019 jako korepetitorka Pěveckého sboru Ondráš Nový Jičín. Během studia pravidelně doprovázela kolegy sólové zpěváky na celostátní interpretační soutěži pedagogických fakult. V roce 1999 v této soutěži získala třetí místo v oboru hra na klavír (pod vedením MgA. Věry Kopecké). Sbormistrovství se věnuje od roku 2019. V únoru 2020 založila komorní smíšený sbor KOS Nový Jičín, který od té doby vede. V letech 2019 a 2020 se zúčastnila letních seminářů Klubu sbormistrů NIPOS-Artama. Věnuje se i úpravám písní pro sbor. V tomto roce získala 2. místo v mezinárodní skladatelské soutěži Opus ignotum s úpravou písně Zelené sem sela. Od školního roku 2022/23 vyučuje hru na klavír a působí jako korepetitor na ZUŠ v Novém Jičíně.

¨V roce 2019 se stala absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v oboru hra na lesní roh. Pokračovala studiem na Ostravské univerzitě, Pedagogické fakultě v oboru sbormistrovství a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro SŠ, který zakončila v roce 2021 bakalářským titulem. V rámci studia se od roku 2018 se stala druhým sbormistrem Mužského pěveckého sboru ve Vítkovicích, kde dosud působí. V roce 2019 převzala Pěvecké sdružení ostravských učitelek po sbormistrovi Jurii Galatenkovi jakožto hlavní sbormistryně. Od roku 2019 učí hru na zobcovou flétnu a lesní roh a vede dětský sbor Studeňáček na SZUŠ Musicale ve Studénce a na pobočce ve Veřovicích. Od roku 2021 se stala pevnou součástí sboru KOS Nový Jičín, se kterým uskutečnila svůj bakalářský koncert. Působí na mysliveckých a jiných akcích jakožto trubačka. Dále se vzdělává ve výše uvedených oborech prostřednictvím akreditovaných kurzů.

Zdeněk Krajíček

Hlasový poradce
Po studiu oboru operní zpěv na Církevní konzervatoři v Opavě se dále vzdělával na Konzervatoři Pardubice. V letech 2008 - 2013 působil jako externí člen operního sboru ve Slezském divadle v Opavě a v divadle Jiřího Myrona v Ostravě. V letech 2014 - 2017 byl členem operního sboru divadla F. X. Šaldy v Liberci a od roku 2017 je členem operního sboru Slezského divadla Opava. Věnuje se i výuce zpěvu a je hlasovým poradcem našeho sboru.